AMERIKAN LAULAJAT

"Finnish Male Singers of North America"

MIESKUOROPÄIVIEN KVARTETTIKILPAILUN

 

SÄÄNNÖT

 

§ 1

Kilpailuun voi osallistua ainoastaan suomalaisen mieskuoron keskuudesta koottu kvartetti. Kuorokohtainen kvartettien lukumäärä ei ole rajoitettu. Kukaan laulaja ei voi osallistua enempään kuin yhteen kvartettiin. Kuoronjohtajat eivät voi osallistua laulajina kilpailuun. Kvartettikilpailun nykyiset säännöt on jaettava jokaiselle jäsenkuorolle.

 

§ 2

Kvartetin tulee laulaa ilman säestystä ja johtajaa. Alkuäänen anto on sallittua kvartetin ulkopuoliselta.

 

§ 3

Kukin kvartetti esittää kaksi laulua, joista ensimmäinen on järjestäjän määräämä pakollinen ja toinen kvartetin itse valitsema. Jokaisen kvartetin on huolehdittava siitä että vapaavalinnaisen laulun nuotit jaetaan tuomareille ennen kilpailua. Kvartetin itse valitsema laulu ei saa olla kotikuoron nykyisessä ohjelmistossa.

§ 4

Kilpailun järjestäjät huolehtivat puolueettomien tuomarien hankkimisesta. Jos vastalause esitetään jostakin syystä, sen täytyy heti rekisteröidä tuomarien kanssa ennen kuin he lähtevät paikalta harkitsemaan tuloksia.

§ 5

Laulut on esitettävä nuottien mukaisesti ja oikeasta sävellajista. Arvostelussa huomioidaan sointupuhtaus, teknillinen osaaminen ja esityksen taiteellisuus sekä vapaavalinnaisen laulun vaikeusaste.

 

§ 6

Kvartettien esiintymisjärjestys ratkaistaan arpomalla. Arvontatilaisuudessa on oltava läsnä kunkin kvartetin edustaja.

 

 

MALE CHOIR DAYS’ QUARTET COMPETITION

 RULES

 

§ 1

The competition is open only to quartets made up from members of an accredited Finnish male choir. Each choir may enter as many quartets from their ranks as they wish. Each singer is restricted to singing in one quartet only. Choir directors are not eligible to compete. The current quartet competition rules must be distributed to all member choirs.

 

§ 2

A quartet must sing without accompaniment and direction. Anyone may provide the starting note.

 

§ 3

Each quartet shall present two songs; first a compulsory selection chosen by the organizers; the second the quartet’s own choice. Prior to the Competition each competing quartet must provide the judging panel members copies of the sheet music for their own selection. The quartet’s own selection must not be in their home choir’s current repertoire.

 

§ 4

The competition organizers shall select a panel of unbiased judges. Protests, for any reason, must be filed with the judges without delay and before they retire for deliberations.

 

§ 5

The songs must be sung as written and in the original key. The critique is based on the purity of harmony,

technical ability and artistic quality of the presentation, as well as the degree of difficulty of the quartet’s own selection.

 

§ 6

The quartets’ order of performance will be determined by drawing lots. A representative from each quartet shall be present at the draw.

 

 

(Revisions and English translation provided per AL annual meeting request at Sudbury ON, 25.4.2010)