HISTORY OF AMERIKAN LAULAJAT

 

                1956 Tour 

                1964 Tour

                1971 Tour               

                1978 Tour

                1988 Tour Photo Journey                                                 ♫♪♫ KALEVA KUORO 50 ♪♫♪

                1992 Tour Photo Journey                                                Toronto 50th Anniversary Photos

                1996 Tour Photo Journey                                                Otava Juhla, A Finnish Celebration


                2002 Tour                                                       

                                                                                                              WARREN    

 

 

[Return to Home Page][Amerikan Laulajat][Chicago][Lantana][Sault Ste. Marie][Sudbury][Thunder Bay][Toronto][History]