MIESLAULAJAT, LOS ANGELES

20 VUOTIS HISTORIIKKI

PHOTOS

 

Kun Mieslaulajat, Los Angeles, on nyt toiminut 20 vuotta, voimme muutamin sanoin muistella tapahtumia matkan varrelta.  Kuoromme perustavat keskustelut alkoivat lokakuun 29 pnä 1961, jolloin 26 asiasta kiinnostunutta oli kokoontunut, Suomi-Kerhon edustajan Tauno Luhtasen kutsusta Suomalais-Lutherilaiselle kirkolle, 4003 W. Adams Blvd., Los Angeles.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Saario ja sihteeriksi tohtori Tauno Laine.  Mieskuoro ajatus oli poytakirjan mukaan saanut alkunsa siitä, että oli ilmaantunut mahdollisuus saada rouva Sara Laine kuoron johtajaksi.  Osittain jännittävien ja jyrkkäsanaisten keskustelujen jälkeen päätettiin, että kuoro perustetaan riippumattomaksi muista järjestoistä.  Kuoron johtajaksi valittin rouva Sara Laine.  Päätetiin kokoontua uudestaan marraskuun 8 pnä 1961 samaan paikkaan.  Marraskuun 3 pnä päivätty kirje saapui rva Sara Laineelta, jossa hän ilmoitti luopuvansa kuoronjohtajan toimesta, koska hän arveli, että miesjohtaja olisi sittenkin menestyksellisempi mieskuorolle.  Tässä marraskuun 8 pnä kokouksessa valittiin kuoron puheenjohtajaksi Aulis Saario, kuoron johtajaksi Ovia Juden, ja kuoron sihteeriksi William Sandin.  Ensimmäisen puheenjohtajan Aulis Saarion jälkeen on virkaa hoitaneet Arvo Ihalainen, Marty Orjala, Pentti Saastomoinen ja nyt pastori Martti Ahonen.  Kuoronjohtaja Oiva Juden teki tarmokkaasti uraa uurtavaa tyotä paikkakunnallamme ja sai hän työnsä tunnustukseksi vastaanottaa Suomen valtiolta Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 lukon mitalin syyskuun 15 pnä 1967.
 
Oiva Judenin äkillisen kuoleman jälkeen v 1971 on Aulis Saario jatkanut menestyksellisesti edeltäjänsä työtä kuoronjohtajana.  Aulis Saario on saanut myös vastaannottaa Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan mitalin v 1979.  Kuoromme on koko toimintansa ajan saanut voimakasta tukea nykyiseltä suurlähettiläältä Veikko O Huttuselta, joka on täältä U.S.A.'sta siirtynyt uudelle asemapaikalleen Austraaliaan.
 
 Kuoromme on toimintansa aikana saanut äänten harjoituksissa apua mm Vieno Ahoselta ja Esther Kalliolta.  Säestäjänä on usein toiminut esiintymisissämme Sirke Eronen, olemme kiitollisia aina heidän työstään.  Kuoron nais-jaosto ansaitsee tunnustuksen sanoja arvokkaasta avustaan talouden tukijana vuosien varrella piknikkien ja juhlatilaisuuksien tarjoilun valmistamisessa.  Naisemme ovat mm hankkineet kuoromme esiintymispuvut v 1977.
 
Kuoro rekisteröitiin v 1963 ja liittyi Amerikan Laulajiin v 1963 ja osollistui Amerikan Laulajien Suomen matkoille vuosina 1964, 1968 ja 1978.  Kuoromme on toiminut isäntänä tai avustajana seuraaville kuorolle: Kansalliskuoro, Ylioppilaslaulajat, Jussit, Viipurin Lauluveikot, NMKY:n kuoro, Oriveden Naislaulajat, ja Canzonetta kuoro.
 
Toiminta aikaamme sisältyy monia esiintymisiä kotipaikalla ja vierailumatkoilla.  Ensi konsertti annettiin v 1964, 5-vuotis konsertti v 1966 ja 15-vuotis konsertti 1976.  Pääkonsuli Veikko O. Huttusen aloitteesta kuoro on laulanut Los Angelesin kaupungintalolla Suomen itsenäisyyspäivän lipunnosto tilaisuuksissa.
 
Kuoro on laulanut perinteellisissä vapputansseissaan, piknikeissä, juhlamerkkipäivinä eri seurojen ja kirkkojen tilaisuuksissa ja on mm esiintynyt Skandinaavian ohjelmassa.  Olemme tehneet vierailumatkoja mm esiinnyimme San Diegossa, vuosittaisessa Finland Day ohjelmassa, 2 konserttimatkaa Berkley'n ja viimeksi konserttimatka Santa Barbaraan, Scandinavian Art Society'n kutsumana.  Yhdysvaltojen 200-vuotis juhlapäivillä kuoro esiintyi Los Angelesin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa keskikaupungilla ja sai vastaanottaa Los Angelesin kaupungin juhlakomitean kunniakirjan osallistumisestaan.  Kuoron tulevaisuus on hämärän peitossa, kuten kaikki suunnitelmat yleensä, mutta uskomme, että yleisön kannatuksesta päätellen, voimme vielä kajautella toisten ja omaksi iloksemme kauan aikaa.
 
Arvo Ihalainen (1981)
 
 

IX Amerikan Laulajien Mieskuoropäivät pidettiin Los Angelesissa vuonna 1981. Mieslaulajien historiikki on otettu sen tapahtuman ohjelmakirjasesta. Kaarlo Saario edusti LA:n Mieslaulajia 1983 Suomi-matkalla, yksi niistä viimeisistä Kalifornian veljien toimista. --Janne Pellinen

 

 
MIESLAULAJAT, LOS ANGELES
A 20 YEAR SHORT BIOGRAPHY


As Mieslaulajat, Los Angeles, has now performed for 20 years, we can reminisce some events that happened along the way. Talks of establishing a Finnish male chorus began on October 29, 1961, when 26 interested participants met at the invitation of the Suomi Club representative Tauno Luhtanen, at  the Finnish-Lutheran Church, 4003 W. Adams Blvd., Los Angeles. Aulis Saario was the appointed pro tem chairman of the meeting and secretary was Dr. Tauno Laine. The male chorus idea was initiated, according to the minutes, stemming from the fact that it was possible to approach Mrs. Sara Laine to be choir director. After an exciting and sometimes sharp wordy discussion it was decided that the choir be established independent of the other organizations. Mrs. Sara Laine was appointed choir director. The next meeting would convene ​​November 8, 1961 at
the same place. On November 3rd a resignation letter arrived from Mrs. Sara Laine, where she stated that the position should be filled by a man after all, for a more successful male choir. At the November 8th meeting Aulis Saario was elected chairman of the choir, choir director Oiva Juden and choir secretary William Sands. Following chairman Aulis Saario the post was filled by Arvo Ihalainen, Marty Orjala, Pentti Saastomoinen and now Pastor Martti Ahonen. Choirmaster Oiva Juden vigorously did groundbreaking work in the community and received recognition for his work from the Republic of Finland, the Order of the White Rose of  Finland Medal, 1st Class, on September 15, 1967.

After the sudden death of choir director Oiva Juden in 1971, Aulis Saario successfully took up the reins of his predecessor. Aulis Saario was also recognized for his work and received from the Republic of Finland the Order of the Finnish Lion Medal, 1st Class, in 1979.  The Los Angeles choir received strong support from Finnish Ambassador Veikko O. Huttunen for many years. He has since been reassigned to Australia.

Our choir has been fortunate to have had help at choir practices from, for example, Vieno Ahonen and Esther Kallio. Sirke Eronen has often been our accompanist at our performances.  We are always grateful for these ladies' assistance. The choir's ladies' auxiliary deserves recognition for their valuable assistance catering various picnics and celebrations. The auxiliary, in fact, provided the choir members their performance uniforms in 1977.

Mieslaulajat was incorporated in 1963, joined Amerikan Laulajat in 1963 and participated in their Finland Tours in 1964, 1968 and 1978. We have hosted or assisted the following visiting choruses: Kansalliskuoro (National Chorus), Ylioppilaslaulajat (University Student Singers), Jussit (Jacks), Viipurin Lauluveikot (Vyborg Singing Fellows), NMKY:n kuoro (YMCA choir), Oriveden Naislaulajat (Orivesi Female Singers) and the Canzonetta choir.
 

 
Over the years we have performed here at home and on tours. We held our first concert in 1954, our 5th anniversary concert in 1966 and our 15th anniversary concert in 1976. Thanks to Ambassador Veikko O. Huttunen, our choir has sung at Los Angeles City Hall at the Finnish Independence Day flag raising ceremony.
 
The choir has sung at our traditional May Day celebrations, picnics and festivals, and at various clubs' and churches' events, including the Scandinavia Days program. We have done tours, for example, performed in San Diego at the annual Finland Day programs, 2 concert tours to Berkley and the last concert tour was to Santa Barbara, at the Scandinavian Art Society's invitation. Mieslaulajat performed at the U.S. 200th anniversary celebration arranged by the City of Los Angeles in downtown Los Angeles. For this Mieslaulajat was honored with a certificate of participation scroll from the Los Angeles Festival Committee. The future of our choir is unknown, like all the plans in general, but we believe judging by our audience support, we can still belt out songs for their and our own pleasure for a long time to come.

Arvo Ihalainen (1981)
 

The Los Angeles Mieslaulajat hosted the (ninth) IX AL Mieskuoropäivät in 1981. Their history was copied from that occasion's booklet.  Aulis and Kaarlo Saario represented LA on the 1983 AL tour, one of the last functions of our California brothers. --Janne Pellinen

 

[Return to Home Page][Amerikan Laulajat][Chicago][Lantana][Sault Ste. Marie][Sudbury][Thunder Bay][Toronto][History]