The Finnish Male Singers of Toronto

History

 

TML – Lyhyt historia

Toronton Mieslaulajat perustettiin vuonna 1956 suomalaisten rakennusmiesten aloitteesta, miesten joilla oli suuri halu jatkaa ja tehdä tunnetuksi suomalaista mieskuoro perinnettä tällä mantereella. Monethan olivat jo mukana, ja kasvaneet mieskuoro toimintaan kotimaassa. Kuoron pitkäaikaisen ja innokkaan laulunjohtajan  Alex Suosmaan johdolla kuoro kasvoi ja kehittyi ensimmäisten kymmenen vuoden aikana lähes 50 vahvuiseksi mieskuoroksi.

Kuorolla on yli 50 vuotinen historia pitää yllä suomalaista mieskuorokulttuuria  Pohjois-Amerikassa. Se on ottanut osaa moniin suomalaisten suurjuhliin ja muihin kulttuuritapahtumiin Canadassa ja U.S.A.ssa, ja ottanut osaa kaikkiin Amerikan Laulajien järjestämiin konserttikiertueisiin Suomessa.

2010 on Toronton Mieslaulajien jatkuvan toiminnan 54. vuosi. Sinä aikana kuoro on perinteisesti järjestänyt vuotuisesti vähintään kaksi konserttia, ja esiintynyt kaikissa Suomen itsenäisyyden kunniaksi järjestetyissä tilaisuuksissa. Olemme kaikki nämä vuodet saaneet nauttia paikallisen suomalaisyleisön jatkuvasta kannatuksesta.

Toronton Mieslaulajien laulunjohtajana toimii nykyisesti Paul Hietala, varajohtajana Martti Hyhkö.  Kunnialaulunjohtaja: Pieter Sigmundt.  Puheenjohtaja: Tom Ikävalko.

 

 

 

 

TML – A brief history

The Finnish Male Singers of Toronto or Toronton Mieslaulajat were formed in 1956 by a group of Finnish tradesmen with a strong desire to continue the tradition of male choir singing that they had grown up with in the "old country".  Under its long-time director, Alex Suosmaa, the choir grew steadily reaching a strength of about 50 voices a decade later.

The choir has a long and continuous history of sustaining Finnish culture in North America and of service to the Finnish community. It takes part in annual Finnish festivals in Canada and the United States, and has been represented on numerous tours to Finland as part of the Finnish Male Singers of North America.

2010 marks 54 years of unbroken activity for Toronton Mieslaulajat  during which time the choir has regularly presented two major concerts each year, always well-attended and enthusiastically supported by Toronto's Finnish community.

Current Music Director of the TML is Paul Hietala, with Martti Hyhkö serving as Assistant Director. Director emeritus: Pieter Sigmundt.  TML Chair: Tom Ikävalko